ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Tổng quan

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm vngcloud. Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi sử dụng hoặc đăng ký các Dịch vụ của chúng tôi. Vì nội dung Thỏa thuận có chứa các thông tin quan trọng về các Điều kiện và các Điều khoản liên quan đến các quyền pháp lý của bạn cũng như các biện pháp khắc phục vấn đề cho bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ tại vngcloud.

Website của chúng tôi và những Dịch vụ trên website được xây dựng và thuộc sở hữu của Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm vngcloud. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ được mô tả trên website vngcloud.com đồng nghĩa việc bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ này (sau đây được gọi tắt là “vngcloudTos”).

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản vngcloudTos mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục truy cập website của chúng tôi và/ hoặc sử dụng Dịch Vụ của vngcloud sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản vngcloudTos đã được cập nhật. Bạn nên thường xuyên xem vngcloudTos mỗi khi truy cập website và có thể xem bản vngcloudTos mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: https://vngcloud.com/vi/policy/terms-of-service

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

  Điều 1: Giải thích từ ngữ

  Trong Thỏa thuận sử dụng này, các từ ngữ dưới đây sẽ được hiểu theo nghĩa sau:

  vngcloud: Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm vngcloud

  Chúng tôi: vngcloud và các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các nhân viên, các đại diện, các đối tác và các tổ chức được cấp giấy phép của vngcloud.

  Bạn”, “Khách hàng”, “Quý khách: Là người truy cập trên trang website này và/hoặc mua, sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do vngcloud cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua, sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Email”, “Mail: Là chữ viết tắt của từ “Electronic Mail” trong Tiếng Anh. Dịch sang Tiếng Việt có nghĩa là “NameServer”. Là hệ thống phân giải tên miền trên Internet. Hiểu đơn giản thì DNS là một hệ thống chuyển đổi tên miền dạng dễ nhớ (Ví dụ: www.tenmien.vn) sang địa chỉ IP rất khó nhớ (Ví dụ: 192.168.1.168).

  Email Admin, Registrant Email: Là địa chỉ Email dùng để xác thực khi đăng ký tên miền quốc tế. Theo yêu cầu của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN, tên miền quốc tế khi được đăng ký hoặc thay đổi thông tin cần phải được xác thực từ địa chỉ Email của người đăng ký.

  Admin: Admin là từ viết tắt của từ “Administrator” có nghĩa là người quản lý, người quản trị, quản trị viên. Đây là quyền cao nhất của quản trị viên khi sử dụng trên các hệ thống lưu trữ hoặc quản trị hệ thống.

  Download: Là tải dữ liệu từ trên mạng internet về máy tính.

  File: Là tập tin được đặt tên và lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, USB, CD, DVD, …

  License Key: Là mã (hoặc còn gọi là khóa) của phần mềm có bản quyền do chính hãng phần mềm cung cấp. Trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng, nếu chưa được kích hoạt, phần mềm buộc bạn phải thực hiện việc kích hoạt phần mềm để tiếp tục sử dụng.

  Control Panel: Là từ Tiếng Anh. Dịch sang Tiếng Việt là “Bảng điều khiển”, là công cụ để người dùng quản trị hệ thống bằng giao diện trực quan như: Cloud Hosting, Cloud Server, Email, DNS, ID, …

  Dịch vụ của vngcloud là những sản phẩm, dịch vụ được ghi trên website này (sau đây gọi tắt là dịch vụ).

   Điều 2: Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website và/hoặc sử dụng dịch vụ:

   2.1 - Bạn sử dụng dịch vụ đã mua vào bất kỳ mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam và Quốc tế.

   2.2 - Bạn sử dụng dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

   2.3 - Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm phổ biến, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam và/hoặc Quốc tế có quy định cấm.

   2.4 - Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức vi phạm pháp luật; hoặc có các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc xâm phạm bí mật kinh doanh, xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.

   2.5 - Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

   2.6 - Bạn có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.

   2.7 - Bạn mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của vngcloud, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác.

   2.8 - Bạn khai thác Dịch vụ (Web Hosting, Email Plus…) vượt quá mức tài nguyên hoặc vi phạm quy định cho mỗi loại hình Dịch vụ của vngcloud tại Điều Khoản Cuối.

   2.9 - Bạn có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.

   2.10 - Bạn vi phạm các chính sách về gửi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tại thời điểm thực hiện việc gửi thư rác (http://www.vncert.gov.vn/files/90-2008ND-CP.doc)

   2.11 - Bạn vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.

   2.12 - Bạn vi phạm việc sử dụng logo của ICANN và vngcloud trên website của mình. Hoặc tự nhận là Nhà đăng ký của ICANN khi chưa được ICANN cho phép điều này.

    Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

    3.1 - Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ – theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

    3.2 - Bạn phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết hợp đồng với vngcloud. Bạn cam kết không phải là người mất hay bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các dịch vụ của vngcloud. Cam kết không sử dụng các thông tin và vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào trong việc đăng ký sử dụng dịch vụ của vngcloud hoặc trong việc cung cấp thông tin cho vngcloud và việc sử dụng dịch vụ được đăng ký trừ khi được sự cho phép của bên thứ ba và tự chịu trách nhiệm cho hành vi sử dụng thông tin trái phép của mình.

    3.3 - Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu kể từ khi có yêu cầu xác minh thông tin của vngcloud và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp có sự thay đổi thông tin mà bạn không thông báo cho vngcloud trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, hoặc không phản hồi yêu cầu của vngcloud về việc xác minh thông tin trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì vngcloud có quyền tạm hoãn hoặc hủy bỏ việc đăng ký của bạn.

    3.4 - Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra và phải cung cấp một cách trung thực và đầy đủ thông tin của các chủ thể được sự cấp phép bởi bạn trong vòng 07 ngày kể từ ngày được yêu cầu. Việc xác định người chịu trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra hành vi sử dụng sai trái tên miền sẽ căn cứ dựa vào thông tin bạn đã cung cấp cho vngcloud. Do đó bạn phải cam kết cung cấp chính xác thông tin của bên thứ 3 và đã có sự cho phép của bên thứ 3 với các thông tin tại điều 3.5.

    3.5 - Theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 06/2019/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và điều khoản sử dụng tên miền quốc tế của ICANN, bạn cần cung cấp những thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

    Các thông tin bắt buộc phải cung cấp (như: tên, hình thức của tổ chức, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, fax, thư điện tử, thông tin giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ căn cước công dân của chủ thể, người quản lý tên miền, người quản lý kỹ thuật, người thanh toán, và người đại diện trong trường hợp chủ thể là tổ chức), thông tin nameserver (chính và phụ).

    vngcloud sẽ nhận và lưu trữ thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của chủ thể và chỉ cung cấp cho các bên liên quan theo khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền.

    Trong quá trình sử dụng và duy trì dịch vụ, bạn có quyền gửi yêu cầu thay đổi các thông tin trên về vngcloud. Hoặc khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch thì người sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay bằng văn bản cho vngcloud biết trong vòng 7 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, để đảm bảo thông tin được chính xác, đầy đủ. vngcloud không chịu trách nhiệm pháp lý, bồi thường hoặc liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này.

    3.6 - Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng ký sử dụng thành công dịch vụ, bạn có trách nhiệm gửi các hồ sơ sau cho vngcloud: 01 (một) hợp đồng dịch vụ, 01 (một) bản photo chứng minh nhân dân đối với cá nhân đăng ký hoặc 01 (một) bản gốc hợp đồng dịch vụ có đóng dấu của doanh nghiệp đối với đơn vị sử dụng dịch vụ là tổ chức hoặc các giấy tờ hợp lý khác (nếu có) tùy thuộc yêu cầu của vngcloud. Trường hợp quá thời gian bổ sung hồ sơ kể từ thời điểm nêu trên, dịch vụ đăng ký sẽ bị tạm ngừng mà không hoàn lại chi phí. Dịch vụ chỉ được khôi phục trong trường hợp bạn bổ sung hồ sơ cho vngcloud và chưa phát sinh bất kỳ sự thay đổi thông tin nào về dịch vụ mà bạn đã đăng ký trên hệ thống. vngcloud không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý, cũng như không có trách nhiệm bồi thường, liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc quy định này.

    3.7 - Nếu khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, Bạn và nhân viên được uỷ quyền có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu và tài khoản, cùng chịu trách nhiệm đối với các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.

    3.8 - Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng tên miền sẽ được giải quyết trên tinh thần hòa giải, thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng, bất kỳ Bên nào cũng có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam Bạn có trách nhiệm bồi thường và đảm bảo cho các bên liên quan của vngcloud khỏi bất kỳ các khiếu nại, trách nhiệm, chi phí và hao tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc đăng ký và sử dụng tên miền của bạn Bạn có trách nhiệm trong việc duy trì (1) tính bảo mật về mật khẩu tài khoản của bạn; và (2) tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và thay đổi mật khẩu kịp thời để bảo mật thông tin. vngcloud sẽ xem xét đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu cần thiết vì lý do bảo mật thông tin. vngcloud không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều khoản này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

    3.9 - Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung được lưu trữ trên máy chủ của vngcloud.

    3.10 - Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa bất cứ thiệt hại hoặc phá hoại nào đến nội dung website hoặc tài nguyên của máy chủ.

    3.11 - Bạn phải hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ lưu trữ của vngcloud đều được sao lưu dự phòng nhằm mục đích khôi phục sau sự cố về kỹ thuật, hạ tầng, hư hỏng thiết bị và không nhằm mục đích cung cấp bản sao cho khách hàng. Do đó, bạn phải có trách nhiệm thực hiện định kỳ việc sao lưu cho tất cả dữ liệu của mình đang lưu trữ trên máy chủ của vngcloud và cất giữ an toàn. Thao tác sao lưu có thể thực hiện thông qua công cụ (cPanel, Plesk hoặc Control Panel) mà vngcloud cung cấp. vngcloud hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những mất mát, tổn thất, hư hỏng hoặc lỗi liên quan đến dữ liệu của bạn.

    3.12 - Bạn phải tự bảo mật các thông tin tài khoản đăng nhập của mình khi sử dụng dịch vụ tại vngcloud. Bao gồm: Tài khoản ID quản trị dịch vụ (tại manager.vngcloud.com), Bảng điều khiển (Control Panel), Tài khoản Email …

    3.13 - Bạn phải chịu trách nhiệm thực hiện các quy định, chính sách về bản quyền phần mềm, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế,… khi sử dụng dịch vụ tại vngcloud.

    3.14 - Bạn hiểu và chấp nhận rằng Chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp đến bạn thông qua các hình thức (bao gồm, không giới hạn) như: Thư điện tử (email), tin nhắn (SMS), cuộc gọi tự động (autocall) hoặc cuộc gọi được ghi âm trước nhằm mục đích thông báo, tư vấn, tiếp thị, hỗ trợ, gửi thông tin khuyến mãi, chia sẻ tin tức, gửi tài liệu hoặc hướng dẫn sử dụng dịch vụ,… Bạn cũng công nhận và đồng ý rằng chúng tôi gửi thư điện tử đến bạn không phải là một hành vi gửi thư SPAM. Ngoài ra, cuộc gọi của bạn có thể được ghi âm để chúng tôi có cơ sở giám sát nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và bạn đồng ý với điều đó.

     Điều 4: Quyền và trách nhiệm của vngcloud

     4.1 - Là nhà cung cấp dịch vụ, vngcloud có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự, Luật thương mại và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

     4.2 - vngcloud cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ của vngcloud. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào vngcloud sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn, và sẽ không chủ động xử lý thay đổi dữ liệu nếu bạn cung cấp thông tin không phù hợp hoặc chính xác.

     4.3 - Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của vngcloud với điều kiện khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác – theo quy định tại Điều 3 nêu trên.

     4.4 - vngcloud có trách nhiệm đưa ra các biện pháp phòng ngừa để bảo mật các dữ liệu tránh khỏi các mất mát, sử dụng sai, truy cập trái phép hoặc phá hủy các dữ liệu. vngcloud có quyền yêu cầu bạn phối hợp để xác minh thông tin nếu nghi ngờ thông tin được cung cấp không chính xác hoặc có hành vi giả mạo thông tin.

     4.5 - Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm của khách hàng, vngcloud có quyền đơn phương tạm ngừng, hủy bỏ, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ theo Điều 8 của chính sách này và/hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

     4.6 - vngcloud có quyền đơn phương tạm ngừng, huỷ bỏ, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho bất kỳ khách hàng nào, khi phát hiện dịch vụ có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hệ thống và ảnh hưởng đến khách hàng khác.

      Điều 5: Quy định về thanh toán

      5.1 - Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: https://vngcloud.com/vi/policy/payment-policy. vngcloud không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.

      5.2 - vngcloud sẽ xuất hóa đơn điện tử sau khi nhận đầy đủ thanh toán từ Quý Khách và dịch vụ được kích hoạt thành công.

       Điều 6: Quy định về gia hạn dịch vụ

       6.1 - Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại vngcloud.

        6.2 - Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi vngcloud nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ thời điểm vngcloud nhận đủ phí dịch vụ gia hạn.

         6.3 - Khách hàng chủ động liên hệ với vngcloud và tiến hành việc gia hạn, thanh toán phí dịch vụ theo quy định sau:

         • Tên miền “.VN” và tên miền quốc tế – thanh toán phí, dịch vụ duy trì trước 10 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
         • Dịch vụ lưu trữ trên máy chủ (Cloud hosting, Cloud Server, Email, thuê chỗ đặt máy chủ, thuê máy chủ, thuê máy chủ email, đường truyền, thuê tủ rack) – thanh toán phí dịch vụ trước 07 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
         • Dịch vụ thuê bản quyền phần mềm – thanh toán phí dịch vụ trước 07 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
         • Dịch vụ SSL – thanh toán phí dịch vụ trước 10 ngày trước khi đến ngày hết hạn.
         • Tất cả dịch vụ khác không nêu bên trên – thanh toán phí dịch vụ trước 10 ngày trước khi đến ngày hết hạn.

         6.4 - Tính năng gia hạn tự động (Auto Renew) nếu bạn có dùng tại trang quản lý manager.vngcloud.com cũng chỉ là một kênh mà vngcloud xây dựng để hỗ trợ bạn chủ động trong việc quản lý gia hạn dịch vụ nhưng cũng phải tuân thủ tất cả quy định tại Điều 6 này.

          6.5 - vngcloud không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

           Điều 7: Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng dịch vụ

           7.1 - Dịch vụ do vngcloud cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng theo thỏa thuận của hai bên hoặc đến thời điểm hết hiệu lực hợp đồng.

            7.2 - vngcloud có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp sau:

            • 7.2.1 - Bạn có hành vi vi phạm quy định tại Điều Cuối: Các điều khoản sử dụng dịch vụ của vngcloudTos trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
            • 7.2.2 - Bạn không hợp tác và không đáp ứng phối hợp bổ sung tài liệu cần thiết theo Điều 3.6 của vngcloudTos này.
            • 7.2.3 - Bạn không thực hiện việc gia hạn và thanh toán các khoản phí quá hạn sử dụng dịch vụ cho vngcloud trong thời hạn 7 ngày, kể từ thời điểm hết hạn sử dụng dịch vụ. vngcloud không chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp không thanh toán phí hoặc thanh toán quá hạn nêu trên.

            7.3 - Trước khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, bạn phải có trách nhiệm tự di chuyển toàn bộ dữ liệu đang lưu trữ trên máy chủ của vngcloud. Chúng tôi sẽ không chuyển hoặc FTP dữ liệu của bạn đến cho một nhà cung cấp khác. Nếu bạn không chuyển dữ liệu website hoặc dữ liệu trên máy chủ ra khỏi hệ thống của chúng tôi trước khi chấm dứt dịch vụ thì những dữ liệu này sẽ bị xóa và chúng tôi sẽ không thể cung cấp bản sao lưu (backup) cho những dữ liệu này.

             7.4 - Đối với những dịch vụ dùng thử (Trial) hoặc miễn phí (Free): Ngay khi kết thúc dịch vụ, tất cả những sản phẩm này cùng những dịch vụ, dữ liệu kèm theo (nếu có) sẽ bị hủy hoặc thu hồi.

              7.5 - Tất cả dịch vụ vi phạm chính sách bản quyền, nội dung trên website nằm trong danh mục cấm của pháp luật Việt Nam và quốc tế.

               7.6 - Tất cả các dịch vụ hoạt động spam, hack, tool traffic, phishing,… gây ảnh hưởng đến hệ thống.

                7.7 - Tất cả website, dịch vụ hoạt động trên hệ thống có các hành vi mua bán, chia sẻ các tài khoản game, tài khoản của các dịch vụ khác vi phạm bản quyền và/hoặc vi phạm pháp luật có khả năng gây ảnh hưởng đến hệ thống.

                 Điều 8: Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

                 8.1 - Việc điều chỉnh thông tin khách hàng sẽ được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm vngcloud nhận được thông tin yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh thông tin theo thư điện tử: [email protected]. vngcloud không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

                  8.2 - Các thông tin được yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh bao gồm:

                  • 8.2.1 - Chủ thể và thông tin của chủ thể (địa chỉ liên hệ, điện thoại, tên gọi …) không đúng hoặc chưa đầy đủ.
                  • 8.2.2 - Thông số dịch vụ không đúng theo mô tả tại website vngcloud.com
                  • 8.2.3 - Tên miền đăng ký không đầy đủ, không chính xác.
                  • 8.2.4 - Thời gian duy trì dịch vụ khác không chính xác.
                  • 8.2.5 - Đã thanh toán và cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công.

                  Điều 9: Hỗ trợ khách hàng

                  9.1 - vngcloud không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn. vngcloud cũng không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng.

                   9.2 - vngcloud cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho Dịch vụ.

                    9.3 - Trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, bạn phải có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của mình, cố gắng tự sửa lỗi, kiểm tra các vấn đề kỹ thuật, chức năng, kiểm tra các kết nối mạng… vngcloud chỉ tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua 2 kênh: Email hỗ trợ [email protected] và hệ thống ticket qua website: https://manager.vngcloud.com.

                     Điều 10: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

                     10.1 - Trong mọi trường hợp, vngcloud không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.

                      10.4 - vngcloud không đảm bảo cũng như không chịu trách nhiệm bất kỳ thất thoát nào về mặt dữ liệu trong quá trình Hỗ trợ cho khách hàng chuyển dữ liệu từ máy chủ khác hoặc từ nơi khác về máy chủ của vngcloud.

                       10.5 - vngcloud không thực hiện cài đặt SSL khi bạn yêu cầu đối với những trường hợp sau đây:

                       • 10.5.1 - Chứng thư số SSL của bạn không phải là dịch vụ được đăng ký tại vngcloud.
                       • 10.5.2 - Chứng thư số SSL của bạn được đăng ký tại vngcloud, nhưng yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật cài đặt trên hệ thống không thuộc hệ thống lưu trữ tại vngcloud (Cloud Hosting, Cloud Server, Email).
                       • 10.5.3 - Cài đặt SSL bên trong máy chủ Cloud Server chưa đăng ký các Gói Hỗ trợ Cao cấp của chúng tôi.

                       10.6 - Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho khách hàng, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).

                        10.7 - Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

                         10.8 - Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi Chúng tôi đã tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó cho bạn)) từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm của vngcloud; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (iv) hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (v) sản phẩm hoặc thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vi) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm.

                          10.9 - Theo chính sách được quy định bởi ICANN, Bạn đồng ý chấp thuận các thủ tục đình chỉ, hủy bỏ hoặc chuyển giao tên miền trong trường hợp sau: (1) giải quyết tranh chấp liên quan đến đăng ký tên miền hoặc (2) sửa chữa, bổ sung thông tin do sự sơ suất của vngcloud hoặc của Nhà Cấp Phát trong quá trình đăng ký tên miền.

                           10.10 - Bản hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu trên dịch vụ sau khi phục hồi bản sao lưu (backup) theo yêu cầu thông qua hệ thống ticket, hình thức backup đi kèm dịch vụ mà không tính phí backup sẽ được thực hiện theo chu kỳ backup của mỗi loại hình dịch vụ. Chúng tôi không có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các phiên bản backup là chính xác vào thời gian theo yêu cầu của khách hàng.

                            Điều 11: Bảo mật thông tin khách hàng

                            vngcloud tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật được nêu rõ tại đây: https://vngcloud.com/vi/policy/privacy-policy

                             Điều 12: Dịch vụ miễn phí

                             Trong phạm vi pháp luật cho phép và định hướng hoạt động, vngcloud có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng. Phạm vi dịch vụ miễn phí tùy thuộc vào sự quyết định của vngcloud.

                              Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, dịch vụ của vngcloud đều thuộc về vngcloud hoặc được cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của vngcloud, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm, dịch vụ của vngcloud.

                               Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được tạo bởi vngcloud trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép bạn sử dụng trong 1 phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng vngcloud đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Bạn không được tải các tập tin để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các tập tin này.

                                Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang Website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.

                                 Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. vngcloud sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong thời gian hợp lý khi có sự thay đổi hoặc cải tiến chức năng dịch vụ của mình

                                  Điều 13: Từ chối phục vụ

                                  Chúng tôi có quyền từ chối phục vụ bất cứ khách hàng nào nếu nhận thấy có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.